ข่าวประวัติพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทายาทแห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ รุ่นที่ 2 - kachon.com

ประวัติพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทายาทแห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ รุ่นที่ 2
ประวัติพระเกจิอาจารย์

photodune-2043745-college-student-s

ประวัติพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทายาทแห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ รุ่นที่ 2
 
วิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ เป็นวิชาที่ไม่ลี้ลับจนหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ หากผู้ได้รับการฝังเข็มทองแล้ว รู้จักรักษาศีล ไม่ประพฤติผิดข้อห้ามที่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้ หมั่นเพียรภาวนาหัวใจของพระคาถา พุทโธ อยู่เสมอเป็นนิจ ท่านผู้นั้นจะสามารถเรียกเข็มทอง ให้ไปปรากฏตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดังใจนึก วิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ นับตั้งแต่สมัยหลวงปู่พิมพ์มาลัย ต้นตำหรับแห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ ตลอดจนหลวงพ่อสวัสดิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ ท่านพระอาจารย์ทั้งสอง จะเน้นย้ำกับบรรดาศิษย์ของท่านอยู่เสมอว่า อย่าอวดอ้างตนอย่ารังแกผู้อื่น ให้ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม 

แล้วอานุภาพแห่งเข็มทองคะนองฤทธิ์ จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตท่านผู้มี เข็มทองคนองฤทธิ์อยู่ในกาย ในยามที่ท่านมีภัย ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ จึงกล่าวได้ว่า วิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ นี้ไม่ใช่เป็นวิชาที่เลื่อนลอย สามารถจับต้องได้ และพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ จึงเป็นสุดยอดวิชาแห่งวิชาอย่างแท้จริง วันนี้ที่ผมจะขอกล่าวถึงคือ พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์

พระอาจารย์ป้อม หรือพระครูประภาสธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง องค์ปัจจุบัน นามเดิมชื่อ นายสนธยา แจ้งประจักษ์ ท่านเกิดเมื่อวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ณ บ้านหุบมะกล่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คุณโยมบิดาชื่อ นายทำ แจ้งประจักษ์ คุณโยมมารดาชื่อ นางกวน แจ้งประจักษ์ พระอาจารย์ป้อมมีพี่น้องร่วมสายโลหิต 6 คน คือ 1.นางสาวจรรยา แจ้งประจักษ์ 2.นายสนธนา แจ้งประจักษ์ 3.นางน้ำอ้อย แจ้งประจักษ์ 4.พระครูประภาสธรรมทัต(พระอาจารย์ป้อม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง) 5.นายจำเรียง แจ้งประจักษ์ 6.นายอาภัย แจ้งประจักษ์

ชีวิตในวัยเด็กของท่าน พระอาจารย์ป้อมได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า ได้ช่วยเหลือบิดามารดาทำนา เหมือนเด็กๆบ้านนอกในสมัยนั้นทั่วๆไป เมื่ออายุครบเกณฑ์เรียนหนังสือ ท่านได้เข้าเรียนหนังสือที่ โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 แล้วไม่ได้เรียนต่อ ออกมาช่วยครอบครัวทำนา จนเมื่อปี พ.ศ. 2521 พอเข้าวัยหนุ่ม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายกว่า จึงได้เดินทางเข้าไปทำงานอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพ จนกระทั่งถึงวัยเกณฑ์ทหารจึงกลับมาที่จังหวัดราชบุรีอีกครั้ง 

เพื่อรับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร แต่เพราะท่านเป็นคนร่างเล็ก จึงไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อไม่ได้รับการคัดเลือกทหารแล้ว โยมบิดาและโยมมารดาได้ขอร้องให้พระอาจารย์ป้อมให้บวช พระอาจารย์ป้อมจึงตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำในสมัยนั้น ซึ่งเป็นพระหลวงอาได้รับเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท พระอาจารย์ป้อมได้บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันแรม 7 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ตรงกับวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 

ณ วัดหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี พระราชวรเวที วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ประกอบ วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิมลประภากร (หลวงพ่อสวัสดิ์ ) วัดหุบมะกล่ำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ด้านวิทยะฐานะของพระอาจารย์ป้อม
 - ปีพ.ศ. 2532 เป็นรองเจ้าอาวาส วัดหุบมะกล่ำ
 - ปีพ.ศ. 2536 รักษาการเจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ
 - ปีพ.ศ. 2540 รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
 - ปีพ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
 - ปีพ.ศ. 2543 สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (คณะจังหวัดราชบุรี)
 - ปีพ.ศ. 2550 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูประภาสธรรมทัต

ส่วนในด้านวิชาไสยเวทย์นั้น พระอาจารย์ป้อมได้เริ่มศึกษาวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ ตลอดจนเคล็ดลับในสรรพวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ ซึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ และเป็นพระหลวงอาของท่านเอง โดยเริ่มจากการท่องบ่นจดจำและหัดจารแผ่นตะกรุดยันต์ครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 หลวงพ่อสวัสดิ์ ท่านเริ่มเห็นในความหมั่นเพียรของพระอาจารย์ป้อม ในการศึกษาวิชาไสยเวทย์อย่างมุมานะ ท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อสวัสดิ์ โดยหลวงพ่อสวัสดิ์ได้มอบตำราวิชาการฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์ฉบับสมบูรณ์ ที่ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากปากของหลวงปู่พิมพ์มาลัยให้แก่พระอาจารย์ป้อม 

ไว้เพื่อศึกษาจะได้สืบทอดวิชาฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ ต่อไปมิให้สูญหาย พระอาจารย์ป้อมได้ใช้เวลาศึกษาท่องบ่นจดจำอย่างพากเพียรไม่ย่อท้อ อยู่หลายปีจนชำนาญ เมื่อหลวงพ่อสวัสดื์ท่านเห็นว่า พระอาจารย์ป้อมสามารถศึกษาจดจำตำราทั้งหมดได้แล้ว จึงเริ่มให้พระอาจารย์ป้อมช่วยฝนเข็มทองที่ใช้ใน พีธีฝังเข็มทองให้กับศิษยานุศิษย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 เรื่อยมาจน หลวงพ่อสวัสดิ์ ท่านได้ล้มป่วยและละสังขารมรณภาพลงเมื่อวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2536 รวมสิริอายุ 56 ปี พรรษา 34

เมื่อหลวงพ่อสวัสดิ์ได้มรณภาพลงแล้ว พระอาจารย์ป้อมยังไม่สามรถฝังเข็มทองเองได้ เพราะยังมีข้อสงสัยในเคล็ดลับวิชาบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจ จึงได้ไปขอความกรุณาจาก ท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ ศิษย์ฆารวาส วิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ ที่มีอาวุโสสูงสุด(จึงนับว่าท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของพระอาจารย์ป้อม) เพื่อขอต่อวิชาจากท่าน ซึ่งท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญก็ได้เมตตาช่วยต่อวิชาให้อย่างสมบูรณ์ 

ส่วนในการเริ่มฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ของพระอาจารย์ป้อมนั้น เมื่อท่านได้ทบทวนวิชาจากตำราของหลวงพ่อสวัสดิ์ที่ได้มอบไว้ให้ บวกกับการต่อวิชาจากท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ จนมั่นใจแล้วพระอาจารย์ป้อม จึงได้เริ่มจัดพิธีไหว้ครูและฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์ เมื่อปีพ.ศ. 2538 โดยได้เรียนเชิญ ท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ เป็นเจ้าพิธีให้ทุกปีเรื่อยมา ต่อมาในปีพ.ศ. 2541 เมื่อท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ เห็นว่าพระอาจารย์ป้อม สามารถทำการฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ได้เองอย่างสมบูรณ์แล้ว 

ท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ จึงได้กล่าวกับพระอาจารย์ป้อมว่า ท่านป้อมทำเองได้แล้วนะ และยังกรุณาให้พระอาจารย์ป้อมคัดลอกสำเนาพิธี กล่าวโองการเชิญครูไว้ให้อีก หลังจากนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พระอาจารย์ป้อมจึงได้จัดพิธีไหว้ครูและฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์ด้วยตนเองเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

วัตถุประสงค์การฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ 
พระอาจารย์ป้อม กรุณาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อสวัสดิ์ ได้บอกกล่าวไว้ว่าหลวงปู่พิมพ์มาลัยจะเน้นย้ำตลอดเวลาไม่ให้พูดถึงอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันชาตรี เพราะอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์มีจิตใจหึกเหิมได้ หลวงปู่พิมพ์มาลัยท่านจะเน้นอิทธิฤทธิ์ สรรพคุณในการฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ไว้ 3 อย่าง คือ 1.เตือนภัย 2. แคล้วคลาด 3. เมตตา การฝังเข็มทองคนองฤทธิ์เป็นอุบายให้คนถือศีลทำแต่ความดี 

ศิษย์ที่ได้รับการฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์ไปแล้ว จะต้องยึดถือหลักศีล 5 ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม วิชาการฝังเข็มทองคนองฤทธิ์นี้ ถ้าผู้ได้ไปรู้จักรักษาให้ดี จะเกิดแต่สิ่งที่ดีๆเป็นสิริมงคลกับชีวิต หากหมั่นเพียรภาวนาหัวใจของพระคาถา พุทโธ อยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นนิจ ท่านผู้นั้นจะสามารถเรียกเข็มทอง ให้ไปปรากฏตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดังใจนึก

ข้อห้ามสำหรับผู้ได้รับการฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์
1. ห้ามเตะสุนัข (เพราะหลวงปู่พิมพ์มาลัยท่านเกิดปีจอ)
2. ห้ามด่าบุพการี
3.ห้ามผิดภรรยาผู้อื่น
4. ห้ามพูดในขณะถ่ายหนัก-ถ่ายเบา (ทวารทั้งเก้าจะเปิดหมด)
5. ห้ามถ่มน้ำลายลงในโถส้วม (เพราะโถส้วมเป็นที่ต่ำ)

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกำลังทำพิธีปลุกเสกมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

สุดยอดไสยเวทย์ มีดหมอรุ่นพิเศษ พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง  สร้างตามตำราการสร้างมีดหมอโบราณ

อาวุธในทางไสยศาสตร์ที่เป็นของติดตัวบรรดาท่านเกจิอาจารย์ในยุคโบราณจนถึงปัญจุบันที่จะขาดกันเสียมิได้ก็คือ มีดหมอ ซึ่งทำสำเร็จด้วยวัสดุประจุอาคมของขลัง เนื้อโลหะที่นำมาใช้ทำมีดหมอนั้น ต้องนำมาจากที่พิเศษอันเป็นสถานที่ ที่ต้องบุกบั่นไปเอามาด้วยความยากลำบากฝ่าฟันอันตราย มีดหมอนี้ใช้สำหรับปราบภูตผีปีศาจที่มารบกวนมนุษย์ ถือโอกาสสิงสู่ในร่างของคนอ่อนแอ คนมีอายุ หญิงสาว ในการทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านี้ท่านเกจิอาจารย์จะใช้อาคมเสกเป่าก่อน เมื่อไม่ได้ผลคือวิญญาณนั้นมีดวงจิตที่แข็งและเดื้อไม่ยอมออกจากร่างและยังสำแดงฤทธิ์ต่อไป ท่านเกจิอาจารย์ก็จะใช้มีดหมอเป็นอาวุธทางไสยศาสตร์ขั้นสุดท้าย เพื่อขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านั้นให้ออกจากร่างผู้ที่ถูกสิง เมื่อวิญญาณร้ายโดนสกดด้วย มีดหมอ ที่ประจุอาคม ก็มิอาจจะทนทานอีกต่อไปได้จำต้องออกจากร่างกายที่สิงสู่อยู่ทุกรายไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามงาฝักงาขนาด 5 นิ้ว

ในอดีตที่ผ่านมามีท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมได้สร้าง มีดหมอ ออกมาหลายสำนัก โดยเฉพาะสายทางจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้สร้างมีดหมอออกมาแจกจ่ายแก่ศิษย์ผู้ศัทธา และเมื่อศิษย์ได้นำไปพกบูชาก็ได้เกิดประสบการณ์แก่ผู้ใช้ต่างๆนาๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในความเข็มขลังของ มีดหมอ ที่ท่านพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นได้สร้างขึ้นเช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 5 นิ้ว

ในวันนี้ที่ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องจะขอนำเสนอนั้นเป็น มีดหมอของท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) มีดหมอชุดนี้ได้คิดจัดสร้างขึ้นถวายแด่ ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง โดยคณะศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วง(สายกรุงเทพโดยคุณ วิทย์ วัดอรุณ) เพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อประดิษฐาน ณ วัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลและศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองม่วงและศิษยานุศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วง ต่อไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 3 นิ้ว

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) รุ่นนี้ได้สั่งทำที่ ร้านตีมีดช่างไก่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร้านมีดช่างไก่นั้นเป็นร้านที่รับสั่งทำมีดหมอที่มีฝีมือปราณีต มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่ออาชีพช่างตีมีด จึงเป็นที่นิยมและเชื่อถือของบรรดาพระเกจิอาจารย์และวัดต่างๆเป็นอันมาก คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ เมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) ซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงแล้วก็ยินดีและเกิดพลังศัทธาเป็นอย่างยิ่ง คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่จึงได้ขอร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยโดย ท่านได้มอบมวลสารศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมที่ได้มาสั่งทำมีดหมอที่ร้านของท่านซึ่งได้สะสมไว้นานนับสิบปี เพื่อบรรจุในกั่นมีด(ด้ามมีด)เพื่อเพิ่มพุทธาคมให้แก่ มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) รุ่นนี้ให้เกิดความเข็มขลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในช่วงต่อไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 7 นิ้ว

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นที่สุดแล้วในบรรดา มีดหมอ ในยุคปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเจตนาในการจัดสร้าง ก็เพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง โดยมิมีมูลค่าใดๆทั้งสิ้นแล้ว ในกั่นมีด(ด้ามมีด)ของมีดหมอรุ่นนี้ยังบรรจุเต็มไปด้วยมวลสารศักด์สิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งจาก คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ เช่น ผงตะไบเหล็กโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ ผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผงตะไบเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณ ซึ่งคุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ได้เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานนับสิบปี ทางวัดหนองม่วงและศิษย์ยานุศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วงจึงขอขอบคุณคุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ มา ณ ที่นี้ด้วย และยังมีผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ที่นำมาบรรจุในกั่นมีด(ด้ามมีด)ของมีดหมอรุ่นนี้อีกด้วย

เหล็กสังขะวานรโบราณจากแหล่งที่มาที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่นำมาใส่ในใบและกั่นมีด(ด้าม)ของมีดหมดพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)

ใบของ มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) ชุดนี้สร้างจากเหล็กแหนบตีด้วยมืออย่างปราณีต แล้วนำไปทำการคว้านใบมีดทุกใบของมีดหมอขนาด 5 นิ้ว -7 นิ้ว - 9 นิ้วให้เป็นรู (ส่วนขนาด 3 นิ้วนั้นใบมีเล็กเกินกว่าที่ยังฝังได้จึงเอาผงเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณนี้บรรจุเข้าไปในกั่นมีด(ด้ามมีด)แทน) เพื่อฝังเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณซึ่งได้จากแหล่งที่มาที่ศักด์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านเจ้าของเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณนี้ได้ขออย่าให้เอ่ยถึงแหล่งที่มาในที่นี้ เอาเป็นว่าเป็นเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ จากนั้นนำใบที่ผ่านการฝังการเจียรจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำใบมีดมาตอกลายด้วยพระยันต์โบราณศักดิ์สิทธิ์คือ วิโสทะเย เอสะ พุทธะ ยะคิ นะชาลีติ แล้วนำกลับไปผ่านกรรมวิธีชุบแข็งอย่างดี เสร็จแล้วจึงนำกลับมาที่วัดหนองม่วง เพื่อให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทำการลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีด แล้วจึงเข้าพิธีปลุกเศกเดี่ยวโดย ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงอีกครั้ง

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 9 นิ้ว

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ได้กล่าวหลังทำพิธีลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีดและพิธีปลุกเสกเดี่ยวว่า มีดหมอชุดนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งท่านสามารถสำผัสได้จากช่วงที่ท่านทำพิธีลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีด และในพิธีปลุกเสกเดี่ยวของท่าน ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกล่าวว่าเพราะในด้ามมีดทุกเล่มของมีดรุ่นนี้บรรจุด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ในยุคก่อน ซึ่งมีพลังมากจนท่านสำผัสถึงพลังเหล่านั้นได้ ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงได้กล่าวอีกว่า มีดดีต้องหมั่นลับ ในเมื่อเรื่มต้นมาดีอย่างนี้แล้วหากผู้ได้รับมีดหมอรุ่นนี้ไป รู้จักรักษา หมั่นประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลอยู่ในธรรม อำนาจแห่งพุทธธาคมของมีดหมอก็จะสามารถปกปักรักษาคนที่มีมีดหมอรุ่นนี้ตลอดจนสามารถรักษาบ้านเรือนและบริวารของผู้มีมีดหมอรุ่นนี้ได้ แต่หากผู้ได้รับมีดหมอนี้ไป ไม่รู้จักรักษา ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมแล้วก็ป่วยการเปล่า ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงยังเน้นย้ำอีกว่า ของจะดีได้มิใช่แค่ปลุกเสกดีเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอยู่ที่คนนำไปใช้ด้วยว่า จะรู้จักรักษาและปฎิบัติตนเป็นคนดีด้วยหรือไม่ หากท่านผู้นั้นรักษาได้อานุภาพแห่งพุทธธาคมของวัตถุมงคลนั้นๆจึงจะสิ่งศักด์สิทธิ์ได้

ใบมีดของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพและหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ที่ทำด้ามและฝักด้วยงาใหม่แล้วให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ปลุกเสกให้อีกครั้ง

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) จัดสร้างทั้งหมด 28 เล่มประกอบด้วย
1.มีดหมอขนาด 3 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง 12 เล่ม
2.มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง 12 เล่ม
3.มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   2 เล่ม
4.มีดหมอขนาด 7 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
5.มีดหมอขนาด 9 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
6.มีดหมอขนาด 4 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
7.มีดหมอขนาด 6 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
ในรายการที่ 6 และ 7 ใบมีดเป็นของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพและหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ตามลำดับ เนื่องจากด้ามและฝักเก่าของมีทั้งสองเล่มเกิดการชำรุดเสียหาย เจ้าของมีดจึงได้ทำด้ามและฝักงาขึ้นมาใหม่ แล้วจึงนำมาให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง จารที่ด้ามและฝักงาที่ทำขึ้นใหม่ แล้วขอให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงปลุกเศกใหม่ให้อีกครั้ง

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง กำลังทำพิธีจารฝักและด้ามมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทายาทแห่งวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ ท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนี้ที่ได้ร่วมปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี58 และรุ่นกรุงธนบุรี ซึ่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้งสองรุ่นนั้น เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง กำลังทำพิธีปลุกเสกมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

ปลุกเสกอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ โดยพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุคปัจจุบันอาทิเช่น หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ อติสกโข เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง หลวงพ่อตี๋ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง จ.นนทบุรี พระอาจารย์ป้อม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี พระอาจารย์อภิญญา(หลวงพ่อญา) วัดบางพระ จ.นครปฐม พระอาจารย์หนุ่ม วัดบางแวก จ.กรุงเทพฯ

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง มอบมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)และร่วมถ่ายภาพกับ พตท.พจนาถ งบพิมายและคุณวิเชียร ประสิทธิ์

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๘ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบการสร้าง ๒๕๐ ปี เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านที่นำไปห้อยบูชา

จนเหรียญทั้งสองรุ่นนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักต้องการเสาะแสวงหาของท่านผู้ที่มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีพี่น้องคนไทยพักอาศัยอยู่ เป็นข่าวเกรียวกราวตามหน้า หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ เช่น ข่าวสด คมชัดลึก บ้านเมือง สยามรัฐ กำลังเป็นที่ต้องการเสาะหาบูชา ของผู้ที่เคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ท่านผู้ศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดของการร่วมบุญบูชามีดหมอ(รุ่นพิเศษ) พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358483

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358440

 

วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี สุดยอดวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด)

https://sacred.kachon.com/358410

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。