ประวัติพระเกจิอาจารย์ - kachon.com

ประวัติพระเกจิอาจารย์

หลวงพ่อพรหม ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พระเกจิผู้มีชื่อเสียงและเกียรติคุณขจรไกล เป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า ด้วยบารมีและความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ โดยเฉพาะเล็บมือและเล็บเท้าของท่าน มีการตั้งสนนราคากันถึงหลักหมื่นทีเดียว แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว ศพก็ยังไม่เน่าเปื่อย

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

เรียกกันติดปากคนทั่วไปว่า มหาชวนเปรียญเอกหลังจากได้พบกับหลวงพ่อกบแล้ว พระมหาชวนก็เก็บตัวนั่งวิปัสสนาตลอดวัน ออกบิณฑบาต และฉันเช้าเพียงครั้งเดียว จะเปิดกุฏิก็ตอนบ่าย เปิดมาก็เอาสิ่งของต่างๆ มาเผา ตอนแรกก็น้อยๆ ก่อน คนจีนแถวบางลำพูเห็นเข้าก็เรียกท่านว่า เซียน จึงพากันมาถวายของให้เผาเป็นการใหญ่

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

แถวยืนจากซ้ายองค์ที่ ๑-๘ ๑.สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ ๓.ฑพระศาสนโศภน(แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปาโมกข์ ๔.สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) สมเด็จพระสังฆราชพระอง

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ณ ด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) อันเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

คุณอุบลรัตน์ ใยไหม กำนันตำบลกาหลง ได้เดินขึ้นไปดูว่าสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อไหม้หมดเป็นเถ้าหรือยัง แต่กลับต้องตกตะลึงเพราะสิ่งที่สองตาของท่านกำนันตำบลกาหลงได้เห็นก็คือ ร่างขององค์หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เทพเจ้าแห่งตำนานยันตร์ตระกร้อและเสือเผ่นกลับลอยอยู่เหนือกองไฟ

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

หลวงพ่อสง่าเริ่มศึกษาคาถาอาคมและอักขระเลขยันต์ มาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นหนุ่ม ทั้งวิชาสักยันต์ รดน้ำมนต์ ครั้นเมื่อท่านได้อุปสมบท แล้วก็ยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องด้วยว่า แม้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ก็เป็นความนิยมของคนสมัยนั้น เพื่อให้เกิดศรัทธายึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยหลวงพ่อท่านได้เป็นอาจารย์สักยันต์อยู่หลายปีจนกระทั่งได้ข่าวว่า ผู้ที่ท่านสักให้ส่วนมากไปกระทำความชั่ว เป็นนักเลงเพราะฮึกเหิมลำพองในความคงกระพัน

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่านพระครูสุวรรณโชติวุฒิ(หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้างรูปนี้ ท่านยังเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนี้ที่ได้ร่วมปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี58 และรุ่นกรุงธนบุรี ซึ่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้งสองรุ่นนั้น เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ปลุกเสกอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕ นามเดิม สมเกียรติ นามสกุล พัตตพักตร์ เกิดวัน ๒ ฯ ๑๐ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นามบิดา นายทองสี พัตตพักตร์ นามมารดา นางอุ่ย พัตตพักตร์ บรรพชาเมื่อ ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

Read more

ประวัติพระเกจิอาจารย์

พระธรรมมงคลเจดีย์ นามเดิมว่า เฉลียว ฉายา ฐิตปุญฺโญ นามสกุล ปัญจมะวัต น.ธ.เอก เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของนายเหรียญ และนางลูกอิน ปัญจมะวัต มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน รวม ๑๐ คน

Read more